Nájdete nás

DOMUS BENE – Dom dobra, o. z.

Slnečné jazerá – Juh 2238

903 01 Senec

Sesterňa:                  tel.: 02/4591 55 10

V pracovných dňoch  nás môžete kontaktovať v čase od: 8.00 do: 15.00 hod.

Sociálny pracovník: tel.: 02/4592 29 22, email: socpracovnik@domusbene.sk

Hlavná sestra:          tel.: 02/4591 55 10, email: hlavnasestra@domusbene.sk

Riaditeľka zariadenia Domus Bene: tel.: 02/4592 29 22, e-mail: info@domusbene.sk

Ako postupovať:

Stiahnite si tlačivo “Lekársky nález” - dajte si ho vyplniť vašim praktickým lekárom pre dospelých - obvodným a spolu so stiahnutým a vyplneným (vami) tlačivom “Žiadosť o posudok…” podajte v podateľni vášho vyššieho územného celku (podľa bydliska) - pre typ: špecializovaného zariadenia.

Typ: Zariadenie pre seniorov - žiadosť podávate na Mestskú časť alebo obec, podľa trvalého bydliska klienta.

Na ich základe vám vypracujú pracovníci  ”Posudok o odkázanosti…” a “Rozhodnutie o odkázanosti…”. Tieto posudky slúžia zariadeniu ako doklad k prijatiu.

Vyplňte “Dotazník” a “Žiadosť DD”, na konci do rámčeka zadajte znaky uvedené nad ním a pošlite. Tieto dve tlačivá slúžia zariadeniu na evidenciu žiadateľa a možnosť kontaktovania sa s ním za účelom dohodnutia termínu prijímacieho pohovoru.