Stravovanie

5x denne v priestoroch jedálne, prípadne priamo na izbe klienta.

Stravovanie je zabezpečované v samostatnej jedálni s priamym výhľadom na panorámu jazera. Strava je upravená podľa aktuálneho stavu klienta, poskytovaná pod dohľadom a za pomoci personálu. V prípade, ak stav klienta vyžaduje donášku na izbu, strava je podávaná priamo na izbu.

Ubytovanie

  • jednolôžková izba so samostatnou kúpeľňou a WC
  • dvojlôžková izba so samostatnou kúpeľnou a WC

Novozariadené jednolôžkové a dvojlôžkové izby sú vybavené polohovateľnými, zdvíhacími elektrickými lôžkami, nočnými stolíkmi s lampou, kreslami, konferenčnými stolíkmi, skriňami, vešiakovými stenami. Podlaha je zkvalitného linolea v pastelových farbách. Okná sú tienené žalúziami.Zariadenie izieb je prispôsobiteľné zdravotnému stavu klienta.

Súčasťou je i komfortné sociálne zariadenie vrátane WC, sprchovacieho kúta, madiel, zrkadiel, skriniek na hygienické potreby a elektrického ohrievača. Každá izba má vlastný televízor a minichladničku pre osobnú potrebu.

Starostlivosť

  • pomoc alebo úplné nahrádzanie nevyhnutných životných úkonov
  • poskytovanie základnej ošetrovateľskej starostlivosti

Starostlivosť o klientov zabezpečuje nepretržite službukonajúci odborný personál, ktorý zabezpečuje i dohľad, pomoc a nahrádzanie nevyhnutných životných úkonov v prípade, ak to vyžaduje stav klienta. Nezanedbateľnou súčasťou starostlivosti poskytovanej klientom je jej zintenzívnenie v období úplnej odkázanosti.

Ďalšie

Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom praktického lekára pre dospelých.

Okrem zmienených

  • priestor na bohoslužby a modlitby
  • zabezpečíme pedikúru a kaderníka
  • vykonávame pranie a žehlenie osobného ošatenia
  • zabezpečujeme upratovanie