Zadanie zakázky podľa § 9 ods. 9 zakona č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov:

Predmet obstarávania: Ovocie a zelenina - dodávanie tovaru.