Dotazník

orientovaný/á
dezorientovaný/á
samostatne
s pomocou
odkázaný/á na presun druhou osobou
uloží sa na lôžko a vstane z neho bez pomoci
pomoc pri uložení na lôžko a postavení
sa z neho alebo pri posadení sa na stoličku, postavení sa zo stoličky
zubná protéza horná, dolná
barle
korzet
načúvací strojček
okuliare
iné (uveď aké)
sťažuje sa na bolesť zriedka
sťažuje sa na bolesť pravidelne
užíva lieky na zmiernenie bolesti
miesto bolesti (napíš kde) kĺby
samostatný (vojde do vane a vyjde z nej bez pomoci)
vyžaduje pomoc pri umývaní (určité časti tela)
úplná nesamostatnosť pri hygiene
vezme si šaty a oblečie sa bez pomoci
potrebuje pomoc pri obliekaní
niektorých častí odevu, obuvi
nevie sa sám obliecť
ide na toaletu, utrie sa a oblečie bez pomoci
pomoc pri ceste na toaletu, pri utieraní, obliekaní
neschopný ísť na toaletu
ovláda správne a úplne vyprázdňovanie močového mechúra a čriev
je občas inkontinentný
používa katéter, je úplne inkontinentný
áno, aké
nie
stravuje sa sám bez pomoci
naje sa sám, pri niektorých úkonoch potrebuje pomôcť
pomoc pri stravovaní, kŕmenie
zje aj tuhú stravu (rezeň, zemiaky...)
potrebuje jedlo nadrobno nakrájať
potrebuje jedlo pomlieť
napije sa z pohára
napije sa z fľaše 0,33l
používa slamku, cumlík
zje v celku
pokrájať na drobné kúsky
rozmixovať
všetko
iba syry, maslo, tvaroh
iba jogurty
udržiava si poriadok sám alebo s občasnou pomocou pri ťažkých prácach
vykonáva jednoduchšie denné práce, nedostatočne udržiava čistotu
potrebuje pomoc pri každodenných činnostiach
nezúčastňuje sa na žiadnej činnosti spojenej s udržiavaním okolia
kľudný/á
úzkostný/á
zlostný/á
bojazlivý/á
netrpezlivý/á
euforický/á
vzrušený/á
podráždený/á
spí dobre
v noci sa často budí
zaspáva po užití lieku na spanie
často v noci blúdi